Nyomtatás

A1 kategória 16 éves kortól

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ

„A1” KATEGÓRIÁS TANULÓK RÉSZÉRE

2021

1.  Képzőszerv neve: UFO Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság

     A képzőszerv rövidített elnevezése: UFO Autósiskola Kft.

2.  Képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS 1.

Képzőszerv telefonszáma: 0670/3397439
Web: www.ufojogsi.hu
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.  A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

4.  Cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-029442

5.  Az iskolavezető neve: Bánfi Henriett, telefon: 0670/3397439

6.  Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS 1.

Az ügyfélfogadó telefonszáma: 0622/806-633
Az ügyfélfogadás időpontja: Hétfő 08:00-12:00 óráig, Csütörtök 12:00-16:00 óráig

7.  A tanfolyamra való felvétel módja: 

       Személyesen vagy telefonon, illetve emailben

8.  PÁV vizsgálat: nem szükséges.

9.  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 -16. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

- alapfokú (8 általános) iskolai végzettségének elvégezéséről nyilatkozik,

- a háziorvosa által elvégzett orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,

valamint ha már rendelkezik vezetői engedéllyel egyéb kategóriából, a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta.

A vizsgára bocsátás feltételei:

Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a 16. életévét betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát vezetett, ez idő alatt legalább 240 km-t tett meg, a 16. életévét betöltötte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

A járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga szervezése:

Általános előírások:

A vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le. A vizsgára a Vizsgaközpont vezényelhet vizsgarendezőt is.

Mozgáskorlátozott személy vizsgáján a biztonsági ellenőrzési feladatok végrehajtását a vizsgázó egyéni adottságait figyelembe véve kell megkövetelni.

A járműkezelési vizsga szervezése:

A járműkezelési vizsga önálló vizsgaként szervezhető.

Az „AM” és „A” kategóriás, valamint az „A1” és „A2” kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

 

A forgalmi vizsgát önálló vizsgaként kell szervezni.

Az „AM” és „A” kategóriás, valamint az „A1” és „A2” kategóriás forgalmi vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.

November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

10.  A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra).

Az elméleti oktatások a tanfolyam megnyitón megbeszélt időpontokban kezdődnek, egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

Az Autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (8 óra), országúti vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).

Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.

11.  A tanuló motor típusa:

       Honda

12.  Hiányzás:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

13.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 45.000,- Ft*

A gyakorlati oktatás díja: 7.000,- Ft (16X7.000=112.000,- Ft)

Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft

Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft +4500,- Ft járműhasználat +7000,- Ft a vizsgaóra díja.

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft +4500,- Ft járműhasználat +7000,- Ft a vizsgaóra díja.

Elsősegély-nyújtás tanfolyam díja: 10.000,- Ft

 

 

*A fenti árak akkor érvényesek, ha 

  • Az e-learning tananyag elvégzésére elegendő a rendelkezésre álló időkeret,
  • az elméleti vizsga elsőre sikerül,
  • a gyakorlati képzés során a kötelező minimális óraszám alatt megszerzett tudás és levezett kilométer elegendő a vizsgára bocsátáshoz,
  • a gyakorlati vizsga elsőre sikerül.
  • A tanuló tudomásul veszi, hogy bármely okból történő iskolaváltás esetén a tanuló 25.000 Ft adminisztrációs díjat köteles fizetni a képzési igazolás kiadását megelőző 3 munkanapon belül számla alapján.

14.  Mentességek:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

Elsősegély nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára jogosítványt szerzett, vagy a 31/1992. (XII. 19.) NM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik.

15.  Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

  16.  Elméleti oktatás helye: tantermi oktatás esetén: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS 1.

                                                                                               e-learning/távoktatás esetén: egyéni helyszín

17. Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár belterülete. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni. Ennek díja óránként: 7.000,- Ft

18. Felügyeleti szerv: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36-1-795-1700

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelő szinten aktívan tanulni az oktatója által elvárt követelményszinten. 

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

     A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg.

A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást.

20. Vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft

Elsősegély-nyújtás vizsga díja: 8.200,- Ft

Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére kell befizetni. A többi díj befizetése a képzőszerv pénztárában történik.

21.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően három munkanap elteltével a vizsgázó az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát és a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot. A vezetői engedélyt postai úton fogják kézbesíteni a részére.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 

Megjelent: 5461 alkalommal