Nyomtatás

A kategória 24 éves kortól

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS TANULÓ TÁJÉKOZTATÓ

„A” KATEGÓRIÁS TANULÓK RÉSZÉRE

2021

 1.  Képzőszerv neve: UFO Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság

      A képzőszerv rövidített elnevezése: UFO Autósiskola Kft.

2.  Képzőszerv címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1.

Képzőszerv telefonszáma: 0670/3397439
Web: www.ufojogsi.hu
E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.  A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

4.  Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 07-09-029442

5.  Az iskolavezető neve: Bánfi Henriett, telefon: 0670/3397439

6.  Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1.

Az ügyfélfogadó telefonszáma: 0622/806-633
Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő 08:00-12:00 óráig, csütörtök 12:00-16:00 óráig

7.  A tanfolyamra való felvétel módja: 

  Személyesen vagy telefonon, illetve e-mail-ben történő jelentkezés.

8.  PÁV vizsgálat: nem szükséges.

9.  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

-24. életévét betöltötte vagy annál 6 hónappal fiatalabb,

- alapfokú (8 általános) iskolai végzettségének elvégezéséről nyilatkozik,

- a háziorvosa által elvégzett orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,

valamint ha már rendelkezik vezetői engedéllyel egyéb kategóriából, a képzőszerv megbízottjának – fénymásolat készítése céljából – átadta.

A vizsgára bocsátás feltételei:

Az elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a 24. életévét betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A forgalmi vizsgára az a személy bocsátható, aki a gyakorlati oktatás során minimum 26 órát vezetett, ez idő alatt legalább 390 km-t tett meg, a 24. életévét betöltötte, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.

A járműkezelési vizsga, forgalmi vizsga szervezése:

Általános előírások:

A vizsgát egy fő vizsgabiztos bonyolítja le. A vizsgára a Vizsgaközpont vezényelhet vizsgarendezőt is.

Mozgáskorlátozott személy vizsgáján a biztonsági ellenőrzési feladatok végrehajtását a vizsgázó egyéni adottságait figyelembe véve kell megkövetelni.

A járműkezelési vizsga szervezése:

A járműkezelési vizsga önálló vizsgaként szervezhető.

Az „AM” és „A” kategóriás, valamint az „A1” és „A2” kategóriás járműkezelési vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

 

A forgalmi vizsgát önálló vizsgaként kell szervezni.

Az „AM” és „A” kategóriás, valamint az „A1” és „A2” kategóriás forgalmi vizsgáztatást december 1-je és március 1-je között szüneteltetni kell.

November hónapban a hirtelen változó út- és időjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a Vizsgaközpont jogosult dönteni.

10.  A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (10 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és ellenőrzési ismeretek (4 óra).

Az elméleti oktatások a tanfolyam megnyitón megbeszélt időpontokban kezdődnek, egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

Az Autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (10 óra), városi vezetés (11 óra), országúti vezetés (5 óra), vizsga (1 óra).

Egy vezetési óra 50 perc, a vizsga óra pedig 60 perc.

11.  A tanuló motor típusa:

       Honda 

12.  Hiányzás:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet. Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni.

13.  Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) oktatás díja: 45.000,- Ft*

A gyakorlati oktatás díja: 7.000.- Ft (26X7.000=182.000,- Ft)

Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft

Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft +4500,- Ft járműhasználat +7000,- Ft a vizsgaóra díja.

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft +4500,- Ft járműhasználat +7000,- Ft a vizsgaóra díja.

Elsősegély-nyújtás tanfolyam díja: 10.000,- Ft

 

 

*A fenti árak akkor érvényesek, ha 

  • Az e-learning tananyag elvégzésére elegendő a rendelkezésre álló időkeret,
  • az elméleti vizsga elsőre sikerül,
  • a gyakorlati képzés során a kötelező minimális óraszám alatt megszerzett tudás és levezett kilométer elegendő a vizsgára bocsátáshoz,
  • a gyakorlati vizsga elsőre sikerül.
  • A tanuló tudomásul veszi, hogy bármely okból történő iskolaváltás esetén a tanuló 25.000 Ft adminisztrációs díjat köteles fizetni a képzési igazolás kiadását megelőző 3 munkanapon belül számla alapján.

14.  Mentességek:

Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

15.  Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv a tanuló szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

  16.  Elméleti oktatás helye: tantermi oktatás esetén: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 16. AS/1.

                                                                                               e-learning/távoktatás esetén: egyéni helyszín

17. Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár belterülete. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni. Ennek díja óránként: 7.000,- Ft

18. Felügyeleti szerv: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36-1-795-1700

19. A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanulónak kötelessége az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni, valamint tudásának és képességeinek megfelelő szinten aktívan tanulni az oktatója által elvárt követelményszinten. 

A tanulónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

     A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képzőszervnek kötelessége a tanulót maximálisan felkészíteni a vizsgára, és a közúton adódó közlekedési helyzetek gyors és pontos megoldására, az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A vezetésre képtelen állapotban megjelent tanulóval a gyakorlati vezetés és a forgalmi vizsga nem kezdhető meg.

A nem megfelelő magatartást tanúsító tanulóval szemben az oktató felfüggesztheti a további oktatást.

20. Vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600,- Ft

Elsősegély-nyújtás vizsga díja: 8.200,- Ft

Járműkezelési vizsga díja: 4.700,- Ft

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft

Az elsősegély-nyújtás vizsga díját a Magyar Vöröskereszt részére kell befizetni. A többi díj befizetése a képzőszerv pénztárában történik.

21.  A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően három munkanap elteltével a vizsgázó az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ehhez vinnie kell magával a személyi igazolványát és a sikeres elsősegély-nyújtó vizsgáról szóló dokumentumot. A vezetői engedélyt postai úton fogják kézbesíteni a részére.

A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

Megjelent: 6984 alkalommal